WILT U OOK GOEDKOPER WONEN?

Kopen met de duokoop lening

Als koper herkent het vast wel : u heeft uw droomhuis gezien, het huis waar u graag zou willen wonen, alleen is het eigenlijk net iets boven uw budget. De toetsingscriteria van banken bij het verstrekken van een hypotheek zijn erg streng. Als u niet aan alle regels voldoet wordt er geen hypothecaire lening verstrekt en kunt u uw droomhuis niet kopen en er alleen van blijven dromen.

De DuoKoop-regeling brengt het kopen van uw droomhuis wellicht binnen uw bereik. Indien u koopt met de DuoKoop-regeling hoeft u alleen het huis te kopen en niet de grond! Om uw aankoop te realiseren wordt u de grond in erfpacht gegeven. Bij erfpacht “huurt” u als het ware de ondergrond. U betaalt alleen voor wat u koopt. Het verschil is misschien net het verschil tussen het kunnen kopen van uw droomhuis, of er van blijven dromen.

FinanciŽle gevolgen van het kopen van een eigen woning
Aan het kopen van een eigen woning zijn lasten verbonden welke periodiek terug komen. Daarbij gaat het om de volgende lasten:

- de maandelijkse rente voor de hypothecaire lening;
- eigenaarsbelasting van de woning;
- onderhoudskosten.
- verzekeringspremie voor de opstalverzekering;

Bij dit overzicht hoort eigenlijk ook de aflossing van de hypotheek. De aflossing wordt echter apart genoemd, omdat aflossen van de hypotheek eigenlijk een vorm van sparen is. Iedere maand neemt de hypothecaire schuld een klein beetje af. Welke lasten verbonden zijn aan de hypotheek hangt af van de gekozen hypotheekvorm. Bij kopen met de Duokoop-regeling krijgt u behalve bovenstaande kosten ook nog maandelijks een canon te betalen. De hoogte van de canon komt ongeveer overeen met de rente welke op een hypothecaire lening wordt betaald.

Kosten koper
Eenmalig betaalt u bij de aankoop van de woning de kosten om eigenaar te worden. Dit zijn eenmalige kosten en betreft ondermeer de overdrachtsbelasting, notariskosten en de kadastrale rechten.

De financiering van de eigen woning – Nationale Hypotheek Garantie
De meeste huizenkopers hebben voor het betalen van de koopprijs een hypothecaire lening nodig. Ook voor het kopen van een woning op erfpacht kan een hypothecaire lening worden verkregen. De Duokoop-regeling is gebaseerd op wat wordt genoemd “particuliere erfpacht”. Niet alle banken zijn bereid om een hypothecaire lening te verstrekken op particuliere erfpacht.

Mede om u als koper te beschermen schrijven de voorwaarden van de Duokoop-regeling voor dat uw hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moet worden afgesloten. De normen van NHG zijn streng, maar zorgen er wel voor dat u door het kopen van een eigen woning niet te zware woonlasten krijgt. De Duokoop-regeling is voorgelegd aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die de NHG verstrekt. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft te kennen gegeven dat voorwaarden van de NHG geen beperkingen kennen ten aanzien van de erfverpachter (de grondeigenaar), zodat ook op een hypotheek op grond van de Duokoop NHG kan worden verkregen.

Geeft de Duokoop-regeling u beperkingen?
De Duokoop-regeling geeft u geen beperkingen. U bent volledig vrij in het doen en laten met uw woning. U mag de aanpassingen in uw woning aanbrengen die u wenst. Wilt u uw woning verkopen, dan bent u vrij om dit te doen. U hebt geen aanbiedingsplicht aan het fonds en u hoeft een eventuele winst op de woning niet te delen met het fonds. Wenst uw koper liever de volledige eigendom van de woning hebben, in plaats van een woning op erfpacht? Dat kan, want gelijktijdig met de verkoop van uw woning kunt u de grond bijkopen en deze vervolgens meteen doorverkopen aan uw koper.

meer weten? Klik hier!

Duokoop maakt betaalbaar wonen mogelijk. Goekoop wonen. Lenen tegen lage rente. Terugkoopregeling. Erfpacht. Grond verpachten. Droomhuis kopen. Drooomhuis financieren. Goekope financiering. Huis financieren. NHG lening met erfpacht. NHG lening. Hoe regel ik een NHG lening met laag inkomen. Laag inkomen NHG hypotheek.

 

 

 

 

 

 

 

 

betaalbaar wonen
duokoop betaalbaar wonen
meer weten? Klik hier!